Sprog

 • Russisk
 • Dansk
 • Engelsk
Skrivefærdigheder
 • Russisk
 • Dansk
 • Engelsk
Læsefærdigheder
 • Russisk
 • Dansk
 • Engelsk

Tolkemetoder

 • Konsekutiv tolkning
 • Dialogtolkning
 • Hvisketolkning

Tolkeformer

 • Fremmødetolkning
 • Telefontolkning
 • Skriftlig oversættelse
 • Videotolkning alm

Fagområder

 • Social
 • Sundhed
 • Uddannelse

Erfaring

  Universitetsstuderende, med afsluttet gymnasial uddannelse, samt gennemførelse af russisk på A-niveau med et 12-tal i skriftlig og mundtlig eksamen. Jeg er født og opvokset i Danmark, dog med en russisk og ukrainsk afstamning. Jeg kan flydende russisk og har generel forståelse for det ukrainsk sprog, samt den østeuropæiske kultur. Har haft færdigheder med at oversætte/tolke fra russisk til dansk og omvendt. 


Niveau

 • Russisk : 3
 • Dansk : 3
 • Engelsk : 2