Sprog

 • Kinesisk/Mandarin
Skrivefærdigheder
 • Kinesisk/Mandarin
Læsefærdigheder
 • Kinesisk/Mandarin

Tolkemetoder

 • Konsekutiv tolkning
 • Dialogtolkning

Tolkeformer

 • Fremmødetolkning
 • Telefontolkning
 • Skriftlig oversættelse
 • Skrivetolkning
 • Telefonbesked
 • Videotolkning alm

Fagområder

 • Social
 • Sundhed
 • Psykiatri og Psykologi
 • Politi og Ret
 • Uddannelse

Erfaring


Niveau

 • Kinesisk/Mandarin : 3