Sprog

 • Dansk
 • Russisk
 • Engelsk
 • Litauisk
 • Polsk
 • Ukrainsk
Skrivefærdigheder
 • Dansk
 • Russisk
 • Engelsk
 • Litauisk
Læsefærdigheder
 • Dansk
 • Russisk
 • Engelsk
 • Litauisk

Tolkemetoder

 • Konsekutiv tolkning
 • Dialogtolkning
 • Simultantolkning

Tolkeformer

 • Fremmødetolkning
 • Telefontolkning
 • Skriftlig oversættelse
 • Skrivetolkning
 • Telefonbesked
 • Videotolkning alm
 • Videotolkning tegn

Fagområder

 • Social
 • Sundhed

Erfaring


Niveau

 • Dansk : 2
 • Russisk : 3
 • Engelsk : 3
 • Litauisk : 3
 • Polsk : 1
 • Ukrainsk : 2