For tolken


Hvorfor skal du tilmelde dig som registreret tolk i DNT Danmark?

Målet for DNT Danmark er at fungere som et kvalitetsstempel for tolke, der udfører et godt fagligt stykke arbejde. Fordelen ved at være registreret hos DNT Danmark er, at du som tolk kan fremvise dokumentation for, at du er en kvalificeret tolk. Det er med til at skabe tillid fra tolkebrugerne til tolkene. Du kan som tolk dermed fokusere på dit arbejde, og behøver ikke legitimere dig selv i starten af dine opgaver. DNT Danmark kan dog ikke skabe ovenstående uden tolkene.

Den gamle talemåde ”sammen står vi stærkere” gælder også for tolke i Danmark. Derfor inviterer DNT Danmark alle tolke i Danmark til at anmode om optagelse i registret. På den måde kan du som tolk være med til at sikre kvaliteten inden for branchen og skabe gennemsigtighed, hvilket er til gavn for alle parter. 

 

For at sikre at DNT Danmarks tolke er kvalificerede, er det vigtigt at tolkene lever op til nogle grundlæggende værdier for god tolkning. Når der tales om værdier inden for tolkning, er der specielt fokus på tolkens etiske, sproglige, kulturelle og personlige kompetencer.

Det er vigtigt for DNT Danmark, at de registrerede tolke kender de etiske retningslinjer for god tolkning. De etiske retningslinjer for god tolkning, foreskriver at tolken er:

- Neutral
- korrekt i sin tolkning
- opmærksom på sin tavshedspligt
- opmærksom på sin habilitet i forskellige situationer

 

Hold dine informationer opdaterede

Alle tolke, der er registrert på DNT Danmark, kan til enhver tid tilgå sine informationer. 
Ved at vælge funktionen Log ind som tolk, kan du få adgang til dine personlige oplysninger. Det er vigtigt du løbende holder dine kvalifikationer opdaterede, så administratorerne kan se, hvis du skal hæves til et højere tolkeniveau. Hvis du uploader nye dokumenter, der kan dokumenterer dine færdigheder, er det vigtigt at gøre adminstratorerne opmærksomme på det. 

Vi passer godt på dine personlige oplysninger

Når du opretter dig på DNT Danmark, sørger vi selvfølgelig for at passe godt på dine oplysninger. Derfor er det også kun dig og administratorerne, der kan se de indtastede informationer. 


DNT Danmark

Nyheder