Sprog

 • Polsk
 • Dansk
Skrivefærdigheder
 • Polsk
 • Dansk
Læsefærdigheder
 • Polsk
 • Dansk

Tolkemetoder

 • Konsekutiv tolkning
 • Dialogtolkning
 • Hvisketolkning
 • Foredragstolkning

Tolkeformer

 • Fremmødetolkning
 • Telefontolkning
 • Skriftlig oversættelse
 • Telefonbesked
 • Videotolkning alm

Fagområder

 • Social
 • Sundhed
 • Psykiatri og Psykologi
 • Uddannelse

Erfaring

  Jeg er kandidat i skandinaviske studier med speciale i interkulturel kommunikation og tolkning, og jeg har bestået min tolkeuddannelse med fremragende karakterer. Min bachelor- og kandidatuddannelse bestod af en række sprogfag, herunder fag, som omhandlede tolkning og oversættelse samt samfundsvidenskabelige fag. Jeg har arbejdet som tolk og oversætter i 5 år og ejer en enkeltmandsvirksomhed. Jeg har i øvrigt bestået Studieprøven med høje karakterer.

  Jeg startede med at arbejde som dansk-polsk oversætter og blev tilknyttet en række oversættelsesbureauer i Polen i 2012. I 2014 flyttede jeg til Danmark og besluttede at prøve mine kræfter også med tolkning. Siden 2014 har jeg fået en række faste, danske kunder. Tolkearbejdet har udviklet mine personlige kompetencer. Jeg er vant til at møde rigtig mange forskellige mennesker og kommunikere med dem på deres forudsætninger. Jeg har stiftet kendskab med næsten alle slags tolkeopgaver. Jeg har tolket adskillige gange for danske virksomheder, på jobcentre, skoler, i daginstitutioner, for PPR samt for læger, sundhedsplejersker og den kommunale tandpleje. Jeg har også tolket ved forskellige uddannelser og kurser for polske medarbejdere, der arbejder i meget forskellige brancher. 

  Jeg kommer aldrig for sent og møder alle med et smil. Jeg er bevidst om tolkens rolle og overholder alle tolkeetiske regler angående tavshedspligt, upartiskhed, neutralitet. Jeg er meget ansvarsfuld og er også i stand til at løse problemer selv. Jeg kan godt lide at have travlt i løbet af arbejdsdagen og formår at udnytte min arbejdstid på den mest optimale måde. Jeg har en lille, økonomisk Toyota Aygo og kørekort kat. B. Jeg tolker oftest på hele Sjælland samt Lolland og Falster, men det sker også, at jeg udfører større tolkeopgaver i resten af Danmark.

  Du er også velkommen til at besøge min webside www.polskdansk.dk


Niveau

 • Polsk : 3
 • Dansk : 3