Terms & Conditions


Handelsbetingelser for : DNT Danmark

1. GENERELLE OPLYSNINGER:

Navn: DNT Danmark, Det Nationale Tolkeregister Adresse: Vibevej 20, 2400 København NV, Danmark E-mail: info@dntdanmark.dk

1. Indsamling af oplysninger på DNT Danmark 1.1 Stamdata Vi indsamler stamdata på de brugere af dntdanmark.dk som opretter en profil: Dit brugernavn, dit password, din e-mailadresse, kopi af kørekort, uddannelsespapirer og mobilnummer. Formålet med indsamlingen af disse oplysninger er at vi kan identificere dig som bruger, når du logger på dntdanmark.dk. Herudover kan du vælge at knytte yderligere oplysninger til din profil i form af fotos samt andre demografiske oplysninger.

1.2 Bedømmelser Når du foretager bedømmelsen af dig selv, er det vigtigt at forstå at DNT Danmark altid kan ændre din bedømmelse.

1.3 Cookies Dntdanmark.dk anvender cookies. Cookies er digitale informationspakker, som dntdanmark.dk lagrer på din harddisk. Den anvendte cookie identificerer ikke den enkelte bruger, men derimod brugerens computer, og benyttes til at måle trafikken på hjemmesiden, dvs. antallet af besøg på dntdanmark.dk, hvilke domæner den besøgende kommer fra, hvilke sider de ser på hjemmesiden, og hvilket overordnede geografiske område brugeren befinder sig i. Formålet med at anvende cookies er således generering af anonyme statistikker med henblik på at kunne forbedre sidens funktionalitet. Hvis du ikke ønsker, at dntdanmark.dk identificerer din computer ved hjælp af cookies, kan du slå brugen af cookies fra i din browser.

1.4 IP-adresser I forbindelse med hvert besøg på dntdanmark.dk registreres den anvendte IP-adresse. Din IP-adresse er adressen på den computer, som du anvender til at besøge hjemmesiden. IP-adressen registreres for at sikre, at dntdanmark.dk altid kan finde tilbage til den anvendte computer, såfremt der måtte ske misbrug eller ulovligheder i forbindelse med besøget på eller anvendelsen af hjemmesiden. IP-adressen benyttes desuden til at fastslå din omtrentlige lokation (på by-niveau).

1.5 Nyhedsbrev Hvis du tilmelder dig DNT Danmarks nyhedsbreve, registreres de oplysninger, du selv afgiver om navn, e-mailadresse m.v. direkte hos Dntdanmark. Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbreve fra Dntdanmark, kan du afmelde dig ved at logge ind på din profil redigere dine oplysninger.

2 Videregivelse af personoplysninger

2.1 Videregivelse af oplysninger på dntdanmark.dk Du skal være opmærksom på, at dit samtykke til disse retningslinjer indebærer, at din profil på hjemmesiden muligvis ikke er anonym. Stamdata Når du opretter en profil på dntdanmark.dk, vil din profildata være tilgængeligt for andre brugere af hjemmesiden. Øvrige oplysninger Øvrige oplysninger, som du selv lægger på dntdanmark.dk, herunder fotos og bedømmelser, gøres automatisk tilgængelige for andre brugere af hjemmesiden.

2.3 Videregivelse til andre tjenester For DNT Danmark er det et væsentligt formål at fremme eksponeringen og tilgængeligheden af tolke-bedømmelserne. Derfor lader vi i videst muligt omfang andre tjenester vise bedømmelser, der afgives på hjemmesiden. Herved forøges andre forbrugeres muligheder for at få kendskab til dine bedømmelser. Din bedømmelse videregives i den form, som du har gjort den tilgængelig på hjemmesiden, hvilket indebærer, at en videregivelse af din bedømmelse indebærer en videregivelse af følgende oplysninger: - Din bedømmelse, jf. punkt 1.2 - Dit brugernavn, dit eventuelle profilbillede og bruger demografi i form af alder og køn - Din omtrentlige by-lokation

2.4 Anden videregivelse Såfremt Dnt Danmark modtager henvendelse fra politi (eller anden lignende offentlig myndighed) eller retsvæsen om udlevering af oplysninger, vil Dnt Danmark dog foretage sådan udlevering af dine oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.

3 Dataansvar

3.1 Oplysninger, som Dnt Danmark er dataansvarlig for Dnt Danmark er dataansvarlig i forhold til de stamdata, som du indtaster i forbindelse med din oprettelse af profil eller tilmelding til nyhedsbrev, dvs. dit navn, dit password og din e-mailadresse, mobilnummer samt i forhold til registreringen af din IP-adresse. Dnt Danmark er derudover dataansvarlig for de oplysninger, der videregives til andre tjenester, jf. punkt 2.3. Dnt Danmark indsamling af data er omfattet af den danske persondatalov.

3.2 Oplysninger, som du er dataansvarlig for For indhold og oplysninger, som du selv vælger at videregive på hjemmesiden samt i forhold til videregivelsen til din profil på sociale netværk, der er konsekvensen af forbindelsen af din profil på hjemmesiden med forbindelsen af din profil på sociale netværk er du selv dataansvarlig.

3.3 Hjemmesider, der linkes til Dnt Danmark indeholder links til andre hjemmesider. Vær opmærksom på, at du ved at klikke på sådanne links bliver ført til en anden hjemmeside, som Dnt Danmark ikke er ansvarlig for. Vi opfordrer dig til altid at læse disse hjemmesiders persondatapolitik, da deres procedurer for indsamling og behandling af personoplysninger kan adskille sig fra vores.

4 Databehandler

DNT Danmark anvender en ekstern virksomhed til at foretage den tekniske drift af hjemmesiden. Denne virksomhed fungerer som databehandler i forhold til de personoplysninger, som DNT Danmark er dataansvarlig for. Ved accept af denne persondatapolitik, accepterer du, at DNT Danmark også lader data, som du er dataansvarlig for, behandle af samme databehandler. Databehandleren handler alene efter instruks fra DNT Danmark. Du giver ved accept af disse betingelser DNT Danmark fuldmagt til at give sådan instruktion til databehandleren, som er nødvendig for behandlingen af dataene i overensstemmelse med denne persondatapolitik og i øvrigt formålet med brugen af hjemmesiden. Databehandleren har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. På din anmodning - og mod betaling af databehandlerens til enhver tid gældende timetakster for sådant arbejde - giver databehandleren dig tilstrækkelige oplysninger til, at databehandleren kan påvise, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

5 Indsigt, berigtigelse og sletning

5.1 Indsigt Såfremt du retter henvendelse til DNT Danmark på den under pkt. 7 anførte adresse, oplyser DNT Danmark, hvilke oplysninger vi som dataansvarlig behandler om dig, hvilket formål behandlingerne har, hvem der modtager oplysningerne, og hvorfra oplysningerne stammer. Henvendelse om ovenstående vil alene blive besvaret, såfremt der er forløbet mere end 6 måneder fra din sidste henvendelse, medmindre du kan godtgøre en særlig interesse i at få oplysningerne tidligere.

5.2 Berigtigelse og sletning

Opdager du, at de oplysninger, som DNT Danmark som dataansvarlig behandler om dig, er fejlbehæftede eller vildledende, vil DNT Danmark foretage rettelse heraf på din begæring. Du opfordres til selv - om muligt - at foretage rettelser af sådanne fejl. Indhold og oplysninger på hjemmesiden, som du selv er ansvarlig for, jf. punkt 3.2, kan du til enhver tid selv berigtige og slette. Hvis dine personlige oplysninger ændrer sig, er det muligt at opdatere oplysningerne ved at logge på din brugerprofil. Sletninger udføres af DNT Danmark på din anmodning. Når din profil slettes, slettes alle data, som ligger under din brugerprofil, herunder dine stamdata og eventuelle bedømmelser. DNT Danmark forbeholder sig ret til at spærre for brugen af din profil og/eller slette denne, såfremt profilen eller indhold lagt på hjemmesiden under din profil efter vores vurdering er diskriminerende, racistisk, seksuelt orienteret, uetisk, truende, stødende, chikanerende eller på anden vis overtræder lovgivningen, tredjemands rettigheder eller formålet med hjemmesiden. Hvis vi spærrer for brugen af din profil bliver du orienteret om dette, samt grunden til spærringen, pr. e-mail, til den e-mailadresse, som du har angivet i din profil.

6 Ændring af persondatapolitik DNT Danmark kan til enhver tid og uden varsel ændre denne persondatapolitik med virkning for fremtiden. Ved sådanne ændringer sker der orientering af hjemmesidens brugere i forbindelse med brugernes log-in på hjemmesiden.

7 Henvendelser vedrørende hjemmesiden eller persondatapolitikken

Hvis du har spørgsmål til nærværende persondatapolitik, vores behandling af personoplysninger, berigtigelse eller dit forhold til os i øvrigt, er du velkommen til at rette henvendelse til os på følgende adresse.

DNT Danmark, Vibevej 25, Vibevej 20 stuen e-mail: info@dntdanmark.dk


DNT Danmark

Nyheder