Sprog

 • Rumænsk
 • Engelsk
 • Fransk
 • Dansk
Skrivefærdigheder
 • Rumænsk
 • Fransk
 • Dansk
Læsefærdigheder
 • Rumænsk
 • Fransk
 • Dansk

Tolkemetoder

 • Dialogtolkning

Tolkeformer

 • Fremmødetolkning
 • Telefontolkning
 • Skriftlig oversættelse
 • Telefonbesked
 • Videotolkning alm

Fagområder

 • Sundhed

Erfaring


Niveau

 • Rumænsk : 1
 • Engelsk : 1
 • Fransk : 1
 • Dansk : 1