Sprog

 • Rumænsk
 • Engelsk
Skrivefærdigheder
 • Rumænsk
 • Engelsk
Læsefærdigheder
 • Rumænsk
 • Engelsk

Tolkemetoder

 • Dialogtolkning
 • Foredragstolkning

Tolkeformer

 • Telefontolkning
 • Skrivetolkning

Fagområder

 • Social
 • Sundhed
 • Psykiatri og Psykologi

Erfaring


Niveau

 • Rumænsk : 3
 • Engelsk : 2