Sprog

  • Spansk
Skrivefærdigheder
  • Spansk
Læsefærdigheder
  • Spansk

Tolkemetoder

  • Dialogtolkning

Tolkeformer

  • Fremmødetolkning
  • Skriftlig oversættelse

Fagområder

  • Social

Erfaring


Niveau

  • Spansk : 1