Sprog

 • Spansk
Skrivefærdigheder
 • Spansk
Læsefærdigheder
 • Spansk

Tolkemetoder

 • Dialogtolkning
 • Relætolkning

Tolkeformer

 • Fremmødetolkning
 • Telefonbesked

Fagområder

 • Social
 • Sundhed
 • Uddannelse

Erfaring

  Hjælpes venner med at tolke.


Niveau

 • Spansk : 1