Sprog

  • Arabisk
Skrivefærdigheder
Læsefærdigheder

Tolkemetoder

  • Konsekutiv tolkning

Tolkeformer

  • Fremmødetolkning
  • Telefontolkning

Fagområder

  • Social
  • Sundhed
  • Uddannelse

Erfaring

    Har ikke arbejdet Som tolk før, mén har erfering, da jeg tolker for famillen og bekendte.


Niveau

  • Arabisk : 1