Sprog

  • Rumænsk
Skrivefærdigheder
  • Rumænsk
Læsefærdigheder
  • Rumænsk

Tolkemetoder

  • Konsekutiv tolkning

Tolkeformer

  • Fremmødetolkning
  • Telefontolkning

Fagområder

  • Social
  • Sundhed
  • Uddannelse

Erfaring


Niveau

  • Rumænsk : 1