Sprog

  • Polsk
Skrivefærdigheder
  • Polsk
Læsefærdigheder
  • Polsk

Tolkemetoder

  • Konsekutiv tolkning
  • Dialogtolkning

Tolkeformer

  • Fremmødetolkning

Fagområder

  • Social
  • Sundhed

Erfaring


Niveau

  • Polsk : 1