Sprog

 • Engelsk
Skrivefærdigheder
 • Engelsk
Læsefærdigheder
 • Engelsk

Tolkemetoder

 • Konsekutiv tolkning
 • Dialogtolkning
 • Foredragstolkning

Tolkeformer

 • Fremmødetolkning
 • Telefontolkning
 • Skriftlig oversættelse
 • Telefonbesked

Fagområder

 • Social
 • Uddannelse

Erfaring

  Jeg har en bachelor i engelsk og historie og er igang med min kandidat i engelsk. Jeg var 3 måneder i Afrika tilbage i 2013, hvor jeg brugte engelsk meget i en social kontekst, men også på den skole jeg arbejdede på. 


Niveau

 • Engelsk : 2