Sprog

 • Engelsk
 • Dansk
 • Kinesisk/Mandarin
Skrivefærdigheder
 • Engelsk
 • Dansk
 • Kinesisk/Mandarin
Læsefærdigheder
 • Engelsk
 • Dansk
 • Kinesisk/Mandarin

Tolkemetoder

 • Konsekutiv tolkning
 • Dialogtolkning
 • Simultantolkning
 • Hvisketolkning
 • Konferencetolkning
 • Foredragstolkning
 • Relætolkning

Tolkeformer

 • Fremmødetolkning
 • Telefontolkning
 • Skriftlig oversættelse
 • Skrivetolkning
 • Telefonbesked
 • Videotolkning alm

Fagområder

 • Social
 • Sundhed
 • Psykiatri og Psykologi
 • PTSD
 • Politi og Ret
 • Uddannelse

Erfaring

  I løbet af min tid på KU har jeg oversat en hel del skriftlig kinesisk til dansk og engelsk. Derudover har jeg i forskellige, uformelle kontekster oversat mundtlig kinesisk til engelsk og dansk, og omvendt. Jeg har fx. tolket for et par kinesiske forretningsmænd da de var i Danmark for at lave business med danske virksomheder. Da jeg boede på en Kungfu-skole i Guangzhou, for nogle år siden, hjalp jeg underviserne med at oversætte til engelsk, så de udenlandske elever kunne følge med.
  Jeg er desuden freelance kinesisk- og dansklærer, så jeg bliver derfor nødt til at oversætte mange ord og begreber for mine elever.
  Sidst, men ikke mindst, er jeg "simultantolk" for min kinesiske partners familie når de er på besøg(he he).


Niveau

 • Engelsk : 3
 • Dansk : 3
 • Kinesisk/Mandarin : 3