Sprog

 • Rumænsk
 • Engelsk
Skrivefærdigheder
 • Rumænsk
 • Engelsk
Læsefærdigheder
 • Rumænsk
 • Engelsk

Tolkemetoder

 • Konsekutiv tolkning
 • Dialogtolkning
 • Simultantolkning
 • Konferencetolkning
 • Foredragstolkning

Tolkeformer

 • Fremmødetolkning
 • Telefontolkning
 • Telefonbesked
 • Videotolkning alm

Fagområder

 • Social
 • Sundhed
 • Psykiatri og Psykologi
 • Uddannelse

Erfaring

  Freelance tolk hos:

  2016-nu- Aarhus Tolkeservice

  2017-2019- Sproghusets tolketjenesten ApS

  2017-nu- Mayas Tolkeservice

  2019-nu- ViTolker


Niveau

 • Rumænsk : 3
 • Engelsk : 3