Sprog

 • Rumænsk
 • Engelsk
Skrivefærdigheder
 • Rumænsk
 • Engelsk
Læsefærdigheder
 • Rumænsk
 • Engelsk

Tolkemetoder

 • Dialogtolkning
 • Foredragstolkning

Tolkeformer

 • Fremmødetolkning
 • Skriftlig oversættelse
 • Skrivetolkning

Fagområder

 • Social
 • Sundhed
 • Politi og Ret
 • Uddannelse

Erfaring


Niveau

 • Rumænsk : 3
 • Engelsk : 3