Sprog

 • Serbisk
 • Bosnisk
 • Kroatisk
 • Serbokroatisk
Skrivefærdigheder
 • Serbisk
 • Bosnisk
 • Kroatisk
 • Serbokroatisk
Læsefærdigheder
 • Serbisk
 • Bosnisk
 • Kroatisk
 • Serbokroatisk

Tolkemetoder

 • Konsekutiv tolkning
 • Dialogtolkning
 • Hvisketolkning
 • Konferencetolkning
 • Relætolkning
 • Gorbatjovtolkning

Tolkeformer

 • Fremmødetolkning
 • Telefontolkning
 • Skriftlig oversættelse
 • Skrivetolkning
 • Telefonbesked
 • Videotolkning alm

Fagområder

 • Social
 • Sundhed
 • Politi og Ret
 • Uddannelse

Erfaring

  Til dagligt studerer jeg Østeuropastudier med speciale i Balkan, på Københavns Univeristet. På studiet har jeg afsluttet grammatik/sprogfag med gode resultater, og kan derfor skriftigt oversætte på højt niveau. Udover dette, har jeg talt sproget siden barn, og kan derfor også oversætte mundtligt. 


Niveau

 • Serbisk : 2
 • Bosnisk : 2
 • Kroatisk : 2
 • Serbokroatisk : 2