Sprog

 • Grønlandsk
 • Engelsk
Skrivefærdigheder
 • Grønlandsk
 • Engelsk
Læsefærdigheder
 • Grønlandsk
 • Engelsk

Tolkemetoder

 • Konsekutiv tolkning
 • Dialogtolkning
 • Simultantolkning

Tolkeformer

 • Fremmødetolkning
 • Telefontolkning
 • Skriftlig oversættelse
 • Skrivetolkning
 • Telefonbesked
 • Videotolkning alm

Fagområder

 • Social
 • Sundhed
 • Psykiatri og Psykologi
 • PTSD
 • Politi og Ret
 • Uddannelse

Erfaring

  Jeg har tolket for min veninde et par gange siden vi flyttede hertil. Der fandt jeg ud af at jeg er god til det.


Niveau

 • Grønlandsk : 3
 • Engelsk : 3