Sprog

 • Spansk
Skrivefærdigheder
 • Spansk
Læsefærdigheder
 • Spansk

Tolkemetoder

 • Konsekutiv tolkning
 • Dialogtolkning
 • Simultantolkning
 • Hvisketolkning
 • Relætolkning

Tolkeformer

 • Fremmødetolkning
 • Telefontolkning
 • Skriftlig oversættelse
 • Skrivetolkning
 • Telefonbesked
 • Videotolkning alm
 • Videotolkning tegn

Fagområder

 • Social
 • Sundhed
 • Psykiatri og Psykologi
 • PTSD
 • Uddannelse

Erfaring

  Jeg har tidligere arbejdet for Kuoni Travel,  hvor jeg arbejdede med spanske turister i Danmark. 


Niveau

 • Spansk : 1