Sprog

 • Russisk
Skrivefærdigheder
 • Russisk
Læsefærdigheder
 • Russisk

Tolkemetoder

 • Konsekutiv tolkning
 • Dialogtolkning
 • Hvisketolkning
 • Konferencetolkning
 • Gorbatjovtolkning

Tolkeformer

 • Fremmødetolkning
 • Telefontolkning
 • Skriftlig oversættelse
 • Tegnsprogstolkning
 • Skrivetolkning
 • Telefonbesked
 • Videotolkning alm

Fagområder

 • Social
 • Sundhed
 • Psykiatri og Psykologi
 • PTSD

Erfaring

  2001 - 2015 - oversættelser af teknisk dokumentation hos Haldor Topsøe A/S og tolkning ved besøg af kunder og kollegaer fra eks. Sovjetunionen

  2015 - 2017 - tolkning hos Social-medicinsk tolkning A/S

  2017 - tolkning hos Tolkdanmark


Niveau

 • Russisk : 2