Sprog

 • Dansk
 • Engelsk
 • Serbisk
Skrivefærdigheder
 • Dansk
 • Engelsk
 • Serbisk
Læsefærdigheder
 • Dansk
 • Engelsk
 • Serbisk

Tolkemetoder

 • Dialogtolkning
 • Konferencetolkning

Tolkeformer

 • Fremmødetolkning
 • Telefontolkning
 • Skriftlig oversættelse
 • Skrivetolkning
 • Telefonbesked
 • Videotolkning alm

Fagområder

 • Social
 • Sundhed

Erfaring


Niveau

 • Dansk : 3
 • Engelsk : 3
 • Serbisk : 2