Sprog

 • Dansk
 • Engelsk
 • Russisk
 • Lettisk
Skrivefærdigheder
 • Dansk
 • Engelsk
 • Russisk
 • Lettisk
Læsefærdigheder
 • Dansk
 • Engelsk
 • Russisk
 • Lettisk

Tolkemetoder

 • Konsekutiv tolkning
 • Dialogtolkning
 • Hvisketolkning
 • Foredragstolkning
 • Gorbatjovtolkning

Tolkeformer

 • Fremmødetolkning
 • Telefontolkning
 • Skriftlig oversættelse
 • Telefonbesked
 • Videotolkning alm

Fagområder

 • Social
 • Sundhed
 • Uddannelse

Erfaring

  Jeg arbejder, som freelancetolk siden maj 2022 i samarbejde med to tolkebureauer - Tolkdanmark og ViTolker. 


Niveau

 • Dansk : 3
 • Engelsk : 3
 • Russisk : 3
 • Lettisk : 1